ponedjeljak, 31. listopada 2022.

KONAČNO JEDNOG DANA

Konačno jednoga dana ja ću biti mrtav

Zapuhnut u kut nekog dvorišta kao jesenski list

Okrenut na leđa kao stara muha

Insekt koji je vidio previše svjetla. 

To će biti tako. 

Sve drugo će biti sporno

Govorit će da ja nisam znao kako se pišu pjesme: "Sam je ostavio svjedočanstva u tom smislu!" 

Drugi će, naprotiv, tvrditi

Da sam ja pokazivao nekakav put

Kojim bi trebala proći čitava hrvatska poezija

Kao griješne duše kroz vatru. 

Treći će prihvaćati sve što sam napisao

Postavljat će retorička pitanja:

"Zamislite, obzirom na to da nigdje nije našao

Ni sreću ni zadovoljstvo?"

Idući tom linijom bit će i onih

Koji će - kao u Shakespeareovu slučaju -

Dokazivati ne bez svake osnove

Da ja nikada nisam ni postojao:

Na taj ću način biti s vremenom pretvoren u ideju

Neku vrstu sumaglice na tržištu gluposti. 

Kad bih mogao, ja bih se složio sa svima njima

Ali ja ću biti neutralan u čitavu sporu:

Nakon konfuzna života

Smrt će biti sabrana i potpuna.


Boris MarunaHum