srijeda, 1. lipnja 2022.

PJESMA SVJETIONIČARA

Ja sam potpuno sam sa svojim praznim sobom,

sa svjetiljkom u tmini, sa svjetiljkom i grobom,

ja sam potpuno sam sa samim sobom.


Ja sam potpuno sam sa svojim praznim domom,

sa svojom ladjom i svojim brodolomom.


Svjetlosti moje putuju po tmini,

i lete ko rakete plamena signala,

iz blata i magle, iz gluposti i kala,

opet je jedna pjesma kao zvijezda pala.


Miroslav Krleža


Makarska - Svjetionik Sv Petar