četvrtak, 6. siječnja 2022.

(TAKO ME VOLI GRAD KAD JE PUST I BIJEL...)

Tako me voli grad kad je pust i bijel
a draga mjesta spavaju pod snijegom kao da ih nema
samo me meko poljube tišinom i tišinom
kao ona i ja kad smo bili najsamiji
grad me voli kad je pust
grad me voli nešto želi
ja mu ništa ne mogu ni on meni ništa ne može pomoći
nikakve blage pomoći ne možemo dati jedno drugom
draga mjesta i ja
a čekamo je
slušamo se
i onda odbije sat
i vrati se škripa koraka

Milivoj Slaviček

Bratislava